Kolmikielisiä katukylttejä Kolmikielisiä katukylttejä

 

Korttelimuseon rakennuksiin Kuninkaankadun ja Kirkkokadun kulmaukseen sekä Kuninkaankadun ja Kuopionlahdenkadun kulmaukseen kiinnitettiin vuonna 2007 uudet kolmikieliset katukyltit. Kyltit mukailevat malliltaan ja tekstityypiltään Kuopion 1900-luvun alun katukylttejä. Kylttien asentaminen pohjautuu Kuopion kaupunginhallituksen asiasta kansalaisaloitteen pohjalta tekemään päätökseen. Kylttien toteutuksesta on vastannut yhteistyössä kaupungin kunnallistekninen osasto ja Kuopion kulttuurihistoriallinen museo.

Kolmikieliset katukyltit olivat muiden kaupunkien tapaan käytössä Kuopiossakin 1900-luvun alun venäläistämiskaudella. Itsenäistymisen myötä kyltit poistettiin. Kylteissä kadun nimi oli ensimmäisenä venäjäksi, sitten suomeksi ja ruotsiksi. Uusissa kylteissä nimi on nykyiseen lainsäädäntöön pohjautuen ensin suomeksi, sitten ruotsiksi ja venäjäksi.

Kuninkaankatu ja Kirkkokatu ovat olleet 1900-luvun alussa nykyisen nimisiä, joten myös katujen ruotsin- ja venäjänkieliset nimet ovat vanhoja. Nykyinen Kuopionlahdenkatu oli ennen itsenäistymistä nimeltään Aleksanterinkatu. Kuopionlahdenkadun uuden kyltin ruotsin- ja venäjänkielinen muoto ovat suoria käännöksiä nykyisestä suomenkielisestä nimestä.